JATS
in english

Sisene

Jäätmearuandluse infosüsteem  (JATS)

Jäätmearuande esitamine 2019. aasta kohta toimub läbi KOTKAS infosüsteemi: https://kotkas.envir.ee. Lisainfo Keskkonnaameti kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) lehelt saab näha jäätmearuandluse koondeid ja teha andmebaasist statistilisi päringuid kuni 2018. aasta kohta. Ettevõtjad saavad JATS-is vaadata enda kuni 2018. a jäätmealase tegevuse kohta esitatud jäätmearuandeid.


Jäätmearuande vormid on redigeeritava tabelarvutusfailina kättesaadavad menüüpunkti "Vormid" alt.

Kontaktandmed:

Jäätmearuandlust puudutavates küsimustes Keskkonnaameti loahaldur
Jäätmearuandluse infosüsteemi küsimused palume saata aadressile: jats@envir.ee Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee