JATS
in english

Sisene

Jäätmearuandluse infosüsteem  (JATS)

Jäätmearuande esitamine toimub alates 2020. aastast KOTKAS infosüsteemis: https://kotkas.envir.ee. Lisainfo Keskkonnaameti kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) lehelt saab näha jäätmearuandluse koondeid ja teha andmebaasist statistilisi päringuid.


Jäätmearuande vormid on redigeeritava tabelarvutusfailina kättesaadavad menüüpunkti "Vormid" alt.

Kontaktandmed:

Jäätmearuandlust puudutavates küsimustes Keskkonnaameti loahaldur
Jäätmearuandluse infosüsteemi küsimused palume saata aadressile: jats@envir.ee Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee