JATS
in english

Sisene

Jäätmearuandluse infosüsteem  (JATS)


Jäätmearuandluse infosüsteem on Eestis tekkivate ja käideldavate ning sisse- ja väljaveetavate jäätmekoguste arvestamise süsteem.
JATS on Keskkonnaregistri klientinfosüsteem.

JATS võimaldab:
  • ettevõtjatel oma jäätmearuandeid infosüsteemi sisestada
  • Keskkonnaametil andmeid kontrollida ja kinnitada
  • Keskkonnajärelevalve asutustel juurdepääsu jäätmeandmetele
  • Keskkonnaagentuuril koostada siseriiklikke ja rahvusvahelisi aruandeid

Infosüsteemi saab siseneda klikkides lehe vasakus servas asuval nupul "Sisene". Uued kasutajad saavad konto taotlust esitada pärast edukat isikutuvastust. Olemasoleva kasutaja kontole ettevõtte lisamiseks või ettevõtte töötajale volituse lisamiseks saatke palun taotlus aadressile: jats@envir.ee

Jäätmearuandlus toimub vastavalt Keskkonnaministri 15.01.2010.a. määrusele nr 1, „Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ (RTL 2010, 4, 61).

Jäätmearuande vormid on redigeeritava tabelarvutusfailina kättesaadavad menüüpunkti "Vormid" alt.

Kontaktandmed:

Jäätmearuandlust puudutavates küsimustes Keskkonnaameti loahaldur
Jäätmearuandluse infosüsteemi küsimused palume saata aadressile: jats@envir.ee Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee