JATS
in english

Sisene

Jäätmearuandluse infosüsteem  (JATS)

Jäätmearuande esitamine toimub alates 2020. aastast KOTKAS infosüsteemis: https://kotkas.envir.ee. Lisainfo Keskkonnaameti kodulehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) lehelt saab näha jäätmearuandluse koondeid ja teha andmebaasist statistilisi päringuid 2004-2019 aastate kohta.

2020 aasta andmed koos varasemate seostatud andmetega on hetkel IT arenduste läbi töötlemisel, mis tehakse avalikuks uuel Tableau platvormil. Andmed avalikustatakse esimesel võimalusel. Informatsioon koos vastavate linkidega andmete kuvamiseks ja allalaadimiseks lisatakse siia. Vabandame viivituse pärast.


Jäätmearuande vormid on redigeeritava tabelarvutusfailina kättesaadavad menüüpunkti "Vormid" alt.

Kontaktandmed:

Jäätmearuandlust puudutavates küsimustes Keskkonnaameti loahaldur
Jäätmearuandluse infosüsteemi küsimused palume saata aadressile: jats@envir.ee Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee