JATS
in english

Sisene

Jäätmearuandluse infosüsteem  (JATS)

Jäätmearuande esitamine toimub alates 2020. aastast Keskkonnaameti hallatavas infosüsteemis KOTKAS: https://kotkas.envir.ee.

Jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) lehelt saab näha jäätmearuandluse koondeid ja teha andmebaasist statistilisi päringuid 2004-2019 aastate kohta.

Jäätmete infopäringud alates 2020. aastast on leitavad Keskkonnaportaalist


Jäätmearuande vormid on redigeeritava tabelarvutusfailina kättesaadavad menüüpunkti "Vormid" alt.

Kontaktandmed:

Jäätmearuandlust puudutavates küsimustes Keskkonnaameti loahaldur
Jäätmearuandluse infosüsteemi küsimused palume saata aadressile: jats@envir.ee Keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee