JATS » Avalikud päringud
in english

Sisene

Avalikud päringud

Avalikke statistilisi päringuid saab teha kolmel tasemel: riiklikul, maakondlikul ja vallatasemel. Korduvalt üle antud jäätmekoguseid ei arvestata. Jäätmete kogused on tonnides! Andmeid on võimalik maha salvestada CSV failina (tekstifail, kus andmeväljad on eraldatud semikooloniga), mida on võimalik töödelda tabelitöötlusprogrammidega (nt MS Excel, LibreOffice Calc jt).

NB! Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on aastast 2003, hilisemad omavalitsuste liitumised siin ei kajastu. Näiteks: Saarde valla hulka tuleks arvestada Tali vald ja Kilingi-Nõmme linn vastavalt nende liitumise aastale.


Päringu tase     Riiklik tase
  Maakondlik tase
  Omavalitsuse tase

Vali grupeerimisväljad Vali andmeväljad Abiinfo
Kitsenda valikut
Aasta
 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
Maakond
Omavalitsus
Ohtlikkus
Biojäätmed
Reoveesetted
Metallijäätmed
Probleemtooted
Jäätmeliik
(n. 01 või 20 03 või 17 01 01)
Materjali kood (n. 1213)
CSV
Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee