JATS
in english

Sisene

Eesti jäätmekäitluse koondtabelid:


Jäätmete käitlus tekkepõhise nimistu järgi
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Ohtlike jäätmete käitlus tekkepõhise nimistu järgi
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Prügilatesse ladestamine
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Jäätmete taaskasutamine
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Jäätmete kõrvaldamine
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Jäätmete eksport
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Jäätmete import
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004


Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | www.keskkonnaagentuur.ee